Các công ty thành viên của Cienco 585

 Công ty cổ phần xuất nhập khẩu 585-Việt Đà.


 Công ty cổ phần xây dựng công trình 585-Hậu Giang.


 Công ty cổ phần xây dựng công trình 585.8.


 Công ty cổ phần xây dựng thương mại Phú Thạnh.


 Sàn giao dịch BĐS Cienco 585 Land.